Wkrótce przedstawimy plan wydarzeń związanych z projektem . W tej chwili Rada Programowa Projektu opracowuje harmonogram wydarzeń związanych z promocją Projektu i realnym jego wykonaniem.