Celem głównym projektu jest zmniejszenie masy ciała u ok. 650 mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zakwalifikowanych do programu poprzez wprowadzenie kompleksowego wsparcia w ciągu 3 lat trwania projektu. Projektem planujemy objąć 8 118 osób (4 059 kobiet i 4 059 mężczyzn) pracujących lub zamieszkujących na terenie AKO w wieku 45 – 59 dla kobiet i 45 – 64 dla mężczyzn. Osoby te przejdą badania przesiewowe, tj. pomiary antropometryczne – pomiar masy ciała, wzrostu oraz obwodu talii, przeprowadzony zostanie także wywiad zdrowotny. Uczestnicy uzyskają też indywidualną poradę w zakresie diety i aktywności.

Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i logo projektu "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Długotrwały efekt terapii.

„Z grupy 8118 osób wybranych zostanie 650 spełniających kryteria kwalifikacji do udziału w terapii odchudzającej. Terapia trwać będzie 6 miesięcy, w trakcie której uczestnik uzyska wsparcie dietetyka, specjalisty aktywności fizycznej oraz psychologa / terapeuty behawioralnego. Wartość  Projektu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO” to 1 838 134,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach WRPO 2014+ to 1 746 227,60 zł”.

Osoba, która zakwalifikuje się do wsparcia wielokomponentowego uzyska:

1. Wsparcie dietetyka – 2 spotkania w ramach konsultacji indywidualnej (pierwsze i ostatnie spotkanie z dietetykiem) oraz 7 spotkań grupowych (założenie grupa 15 osób). Planuje się, że przez pierwsze 3 miesiące spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie, przez kolejne 3 miesiące raz w miesiącu.

W ramach Programu nastąpi bezpośrednie przekazanie zarówno wyników badań, jak i wydanych zaleceń lekarza specjalisty do lekarza POZ, osoby objętej wsparciem w Programie  (tj. wysyłka dokumentów dla lekarza POZ na podstawie przekazanych przez uczestnika Programu danych). Pozwoli to na podtrzymanie rezultatów działań profilaktycznych u danego uczestnika przez jednostkę podstawowej opieki zdrowotnej i zapewni kontrolę przestrzegania zaleceń.

2. Wsparcie psychologa – spotkania z psychologiem będą odbywały się raz w miesiącu konsultacja grupowa (zakłada się, że będzie to grupa 15 osób) przez 6 miesięcy.

Zakres terapii będzie obejmował aspekty w szczególności dotyczące: samokontroli, ustalania celów, sposobu radzenia sobie z problemami, motywowanie do działania.

Osoby prowadzące zajęcia zagwarantują bezpieczeństwo planowanych interwencji, pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy lekarskiej.

3. Aktywność fizyczna (zajęcia z trenerem)

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem udziału w Projekcie dostarczy zaświadczenie o braku przeciwskazań do podejmowania aktywności fizycznej.

W ramach wsparcia planowane są zajęcia aktywności fizycznej 2 razy w tygodniu przez 6 miesięcy. Zakłada się, że zajęcia w ramach programu będą prowadzone w grupach (wielkość grupy dostosowana będzie do rodzaju zajęć, lokalizacji, miejsca prowadzenia itp.).
Zakładane formy aktywności:

– ćwiczenia na basenie (aqua aerobik, aqua jogging, pływanie itp.);

– ćwiczenia na sali/w plenerze np. trening siłowo-wytrzymałościowy, stacyjny, fitness itp.

Komponent aktywności fizycznej będzie miał za zadanie zapoznanie uczestników Programu z rodzajem ćwiczeń, które przyczynią się do obniżenia masy ciała oraz rozwinięcia potrzeby aktywności fizycznej.

Formy aktywności fizycznej zostaną dobrane zgodnie z preferencjami i możliwościami uczestników w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.

Istotnym zadaniem trenera jest zachęcanie i motywowanie uczestników do zajęć ruchowych, które wpiszą się w zakres codziennej aktywności fizycznej. Część aktywności fizycznej będzie realizowana indywidualnie przez uczestnika projektu, dlatego też uczestnik projektu będzie prowadził dzienniczek.

Czas trwania zajęć z aktywności fizycznej będzie kontrolowany przez trenera/specjalistę aktywności fizycznej (z zastrzeżeniem, iż łączna aktywność fizyczna oferowana w ramach programu i wykonywana przez uczestnika powinna się mieścić w przedziale 150-420 minut
w tygodniu).

Terapia w ramach wsparcia wielokomponentowego dla każdego uczestnika potrwa 6 miesięcy.

Przy czym po 3 miesiącach od zakończenia uczestnictwa w multikomponentowym wsparciu uczestnik jest zobowiązany do przekazania informacji dotyczącej jego aktualnej masy ciała, obwodu talii, wskaźnika BMI.