Wskaźnik masy ciała (BMI)   uzyskamy przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.  BMI daje nam informacje o zagrożeniu chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, a w następnie cukrzycą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca.