Rada Projektowa działająca w ramach projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO” określiła następujące kryteria kwalifikujące uczestników ww. projektu do etapu III Programu (tj. wsparcia wielokomponentowego – wsparcia ze strony dietetyka, psychologa i trenera aktywności fizycznej) oraz kryteria wykluczenia z Programu, czyli czynniki decydujące o braku możliwości uczestnictwa w kolejnym etapie, tj. III etapie Programu.

a) kryteria włączenia do Programu:

 • wiek: od 45 do 59 lat w przypadku kobiet i od 45 do 64 lat w przypadku mężczyzn,
 • obszar zamieszkania lub zatrudnienia: Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 • osoby z objawami wystąpienia nadwagi lub otyłości:
 • nadwaga wskaźnik BMI 25-29,99,
 • otyłość I stopnia wskaźnik BMI 30,0-34,99,
 • obwód talii > 80 cm kobiety oraz > 94 cm mężczyźni),
 • pozytywny wynik wywiadu środowiskowo-rodzinnego.

b) kryteria wykluczenia z Programu:

 • wiek poniżej 45 lat w przypadku kobiet i mężczyzn oraz powyżej 59 lat w przypadku kobiet
  i powyżej 64 lat w przypadku mężczyzn,
 • obszar zamieszkania i zatrudnienia poza Aglomeracją Kalisko-Ostrowską,
 • wskaźnik BMI poniżej 25,
 • wskaźnik BMI ≥ 35,0,
 • obwód talii poniżej 80 cm w przypadku kobiet,
 • obwód talii poniżej 94 cm w przypadku mężczyzn,
 • zdiagnozowana cukrzyca (objęcie leczeniem diabetologicznym).

Do dalszego etapu Projektu, tj. multikomponentowego wsparcia zostaną zakwalifikowane osoby z nadwagą lub otyłością, najbardziej narażone na rozwój powiązanych z nimi chorób cywilizacyjnych. Na zakwalifikowanie do ww. wsparcia ostatecznie będą mieć wpływ informacje zawarte w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowo-rodzinnym.