By pomóc uczestnikowi w zrzuceniu zbędnych kilogramów i poprawie ogólnego stanu zdrowia, najpierw musimy poznać jego wagę i kondycję zaraz przed przystąpieniem do Projektu.

Od momentu rejestracji uczestnik w ciągu 30 dni powinien zgłosić się na badanie przesiewowe do jednego z 9 stałych punktów badań przesiewowych lub punktu, w którym zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Projektu odbywają się badania przesiewowe. W przypadku niezgłoszenia się na badanie przesiewowe zgłoszenie do Projektu będzie anulowane.  Badanie przesiewowe polega m. in. na pomiarze ciśnienia krwi, wzrostu, wagi ciała, wyliczony zostanie wskaźnik BMI. W ramach kwalifikacji do Projektu przeprowadzony zostanie również wywiad środowiskowo – rodzinny.

Osoba udająca się na badanie przesiewowe musi posiadać zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do udziału w Projekcie.