By pomóc uczestnikowi w zrzuceniu zbędnych kilogramów i poprawie ogólnego stanu zdrowia, najpierw musimy poznać jego wagę i kondycję zaraz przed przystąpieniem do Projektu.

Od momentu rejestracji uczestnik w ciągu 30 dni powinien zgłosić się na badanie przesiewowe do jednego z 9 stałych punktów badań przesiewowych lub punktu, w którym zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Projektu odbywają się badania przesiewowe. W przypadku niezgłoszenia się na badanie przesiewowe zgłoszenie do Projektu będzie anulowane. Badanie przesiewowe polega m. in. na pomiarze ciśnienia krwi, wzrostu, wagi ciała, wyliczony zostanie wskaźnik BMI. W ramach kwalifikacji do Projektu przeprowadzony zostanie również wywiad środowiskowo – rodzinny.

Osoba udająca się na badanie przesiewowe może już na tym etapie rekrutacji posiadać zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do udziału w Projekcie, w tym braku przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku, gdy zaświadczenie będzie dostarczane na późniejszym etapie rekrutacji nie może być dostarczone później niż przed zakwalifikowaniem do projektu. Oznacza to, że w przypadku, gdy przedstawione wyniki badań i wywiadu środowiskowo-rodzinnego będą wskazywały na możliwość zakwalifikowania osoby do Projektu nastąpi to dopiero po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego do punktu badań przesiewowych.